ASUS ROG G751JL - Prilagođavanje aplikacija

background image

Prilagođavanje aplikacija

Aplikacije možete da premeštate, menjajte im veličinu ili ih otkačujete

sa početnog ekrana pomoću sledećih koraka:

Tapnite aplikaciju da biste je pokrenuli.

Postavite pokazivač miša iznad aplikacije, a zatim

kliknite na nju levim tasterom ili je jednom tapnite da

biste je pokrenuli.

Dvaput pritisnite taster

a zatim koristite tastere

sa strelicama da biste pregledali aplikacije. Pritisnite

da biste pokrenuli aplikaciju.

Premeštanje aplikacija

Tapnite i zadržite pločicu aplikacije, a zatim je prevucite

na novu lokaciju.

Dvaput tapnite na aplikaciju, a zatim je prevucite i

otpustite na novu lokaciju.

background image

E-priručnik za notebook računar

61

Tapnite na aplikaciju i zadržite prst na njoj da biste

aktivirali traku „Customize (Prilagođavanje)”, a zatim

tapnite na

i izaberite veličinu pločice aplikacije.

Tapnite na aplikaciju i zadržite prst na njoj da biste

aktivirali traku „Customize (Prilagođavanje)”, a zatim

tapnite na

da biste otkačili aplikaciju.

Otkačinjanje aplikacija

Promena veličine aplikacija

Kliknite desnim tasterom miša na aplikaciju da biste

aktivirali traku „Customize (Prilagođavanje)”, a zatim

tapnite/kliknite na

i izaberite veličinu pločice

aplikacije.

Kliknite desnim tasterom miša na aplikaciju da biste

aktivirali traku „Customize (Prilagođavanje)”,a zatim

tapnite na

.

background image

62

E-priručnik za notebook računar

Tapnite i zadržite gornju stranu pokrenute aplikacije i

prevucite je u donji deo ekrana da biste je zatvorili.

1.

Pomerite pokazivač miša na vrh pokrenute

aplikacije, a zatim sačekajte da se pokazivač

promeni u ikonu ruke.

2.

Prevucite i otpustite aplikaciju na dno ekrana da

biste je zatvorili.

Sa ekrana pokrenute aplikacije, pritisnite kombinaciju

tastera

.

Zatvaranje aplikacija

background image

E-priručnik za notebook računar

63