ASUS ROG G751JL - Traka sa dugmadima

background image

Traka sa dugmadima

Traka sa dugmadima je traka sa alatkama koja se aktivira uz desnu ivicu

ekrana. Sadrži različite alatke koje vam omogućavaju da delite aplikacije

i pruža brz pristup prilagođavanju podešavanja notebook računara.

Traka sa dugmadima

background image

66

E-priručnik za notebook računar

Pokretanje trake sa dugmadima

NAPOMENA: Kada je pozovete, traka sa dugmadima će se prvo pojaviti

kao skup belih ikona. Na slici iznad je prikazan izgled trake sa dugmadima

po njenom aktiviranju.

Upotrebite panel dodirnog ekrana, tačped ili tastaturu laptopa da biste

otvorili traku sa dugmadima.

Prevucite sa desne ivice da biste pokrenuli Charms bar

(traku sa dugmadima).

Pomerite pokazivač miša u gornji desni ili gornji levi

ugao ekrana.

Pritisnite kombinaciju tastera

.

background image

E-priručnik za notebook računar

67

Search (Pretraži)

Ova alatka vam omogućava da pretražujete datoteke,

aplikacije ili programe na notebook računaru.

Share (Deli)

Ova alatka vam omogućava da delite aplikacije putem

društvenih mreža ili e-pošte.

Start (Početak)

Ova alatka vas vraća na prikaz Početnog ekrana. Sa

Početnog ekrana, pomoću ove alatke se takođe možete

vratiti na nedavno otvorenu aplikaciju.

Devices (Uređaji)

Ova alatka vam omogućava da pristupate i delite datoteke

sa uređajima koji su spojeni sa notebook računarom, kao

što su spoljašnji ekran ili štampač.

Settings (Postavke)

Ova alatka vam omogućava da pristupite podešavanjima

notebook računara.

Sadržaj trake sa dugmadima

background image

68

E-priručnik za notebook računar