ASUS ROG G751JL - Prilagođavanje ekrana za zaključavanje

background image

Prilagođavanje ekrana za zaključavanje

Zaključani ekran možete da prilagodite tako da prikazuje vašu omiljenu

fotografiju, projekciju foto-slajdova, ažuriranja aplikacija i omogućava

vam brz pristup kameri laptopa. Da biste promenili podešavanja

zaključanog ekrana, pročitajte sledeće informacije:

1.

Na traci sa dugmadima izaberite Settings (Postavke).

2.

Izaberite Change PC Settings (Promena postavki

računara) > Lock screen (Zaključani ekran).

3. Pod

Lock screen preview (Pregled zaključanog

ekrana), kliknite na Browse (Potraži) da biste

fotografiju koju želite da koristite kao pozadinu

zaključanog ekrana

.

Reprodukovanje projekcije slajdova

1.

Na traci sa dugmadima izaberite Settings (Postavke).

2.

Izaberite Change PC Settings (Promena postavki

računara) > Lock screen (Zaključani ekran).

3.

Pod Lock screen preview (Pregled zaključanog

ekrana), pomerite klizač Play a slide show on the

lock screen (Reprodukuj projekciju slajdova na

zaključanom ekranu) na On (Uključeno).

4.

Pomerite nadole da biste prilagodili sledeće

opcije projekcije slajdova na zaključanom ekranu:

Izbor fotografije

background image

80

E-priručnik za notebook računar

Dodavanje ažuriranja aplikacija

1.

Na traci sa dugmadima izaberite Settings

(Postavke).

2.

Izaberite Change PC Settings (Promena postavki

računara) > Lock screen (Zaključani ekran).

3.

Pomerite nadole tako da vidite opciju Lock

screen apps (Aplikacije zaključanog ekrana).

4.

Koristite sledeće opcije da biste dodali aplikacije čija

ažuriranja želite da vidite na zaključanom ekranu:

Aktiviranje kamere laptopa sa zaključanog ekrana

Na zaključanom ekranu možete da prevučete nadole da biste aktivirali

i koristili kameru laptopa. Pratite sledeće korake da biste omogućili ovu

opciju:

1.

Na traci sa dugmadima izaberite Settings

(Postavke).

2.

Izaberite Change PC Settings (Promena postavki

računara) > Lock screen (Zaključani ekran).

3.

Pomerite nadole tako da vidite opciju Camera

(Kamera).

4.

Pomerite klizač na On (Uključeno).

background image

E-priručnik za notebook računar

81