ASUS ROG G751JL - Prilagođavanje početnog ekrana

background image

Prilagođavanje početnog ekrana

Windows® 8.1 vam takođe omogućava da prilagodite početni ekran,

pristupite režimu radne površine odmah po podizanju sistema i

prilagodite raspored aplikacija na ekranu.

Da biste prilagodili podešavanja početnog ekrana:

ili

1.

Otvorite radnu površinu.

2.

Kliknite desnim tasterom miša bilo gde na traku

zadataka, izuzev na dugme Start, da biste otvorili

iskačući prozor.

3.

Kliknite na Properties (Svojstva), a zatim izaberite

karticu Navigation (Navigacija) kako biste

potvrdili izbor opcija navigacije i početnog ekrana

koje želite da koristite.

4.

Tapnite/kliknite na Apply (Primeni)da biste

sačuvali nova podešavanja i izašli.

background image

60

E-priručnik za notebook računar