ASUS ROG G751JL - Undersida

background image

Undersida

OBS! Undersidan kan variera i utseende beroende på modell.

VARNING! Den bärbara datorns undersida kan bli varm eller het när den

används eller när batteriet laddas. Placera inte den bärbara datorn på ytor

som kan blockera ventilerna när du arbetar med den.

VIKTIGT! Batteritiden varierar beroende på användning och efter

specifikationerna för denna bärbara dator. Batteriet kan inte tas isär.

background image

E-manual för bärbar dator

19

Luftventiler

Luftventilerna släpper in sval luft och släpper ut varm luft till den

bärbara datorn.

VARNING! Kontrollera att papper, böcker, kläder, sladdar eller

andra föremål inte blockerar ventilerna, eftersom det annars kan

leda till överhettning

Lucka

Luckan skyddar platserna som reserverats för de avtagbara

hårddisk- (HDD) och RAM-minnes- (Random Access Memory)

modulerna på din bärbara dator.

OBS! För mer information om hur man byter eller sätter i hårddisk-

och RAM-modulen på din bärbara dator, se Avsnitt 5: Uppgradera

din bärbara dator i denna E-Manual.

Subwoofer

Subwoofer-högtalaren producerar ljudfrekvenser med låga

tonlägen och fylligare basljud som passar för att spela datorspel

eller titta på filmer på den bärbara datorn.

background image

20

E-manual för bärbar dator