ASUS ROG G751JL - Startknapp

background image

Startknapp

Windows 8.1 har en startknapp som ger dig möjlighet att växla mellan

de två senaste apparna som du öppnat. Start-knappen kan nås från

Start-skärmen, i skrivbordsläget, och på någon app som är öppen på

skärmen.

Start-knapp på Start-skärmen

OBS! Start-knappens färg varierar beroende på vilka skärminställningar

du väljer för Start-skärmen.

Kör med muspekaren över vänstra hörnet på Start-skärmen

eller någon öppnad app, för att ta fram Start-knappen.

background image

58

E-manual för bärbar dator

Start-knapp på skrivbordsläge

Context-meny (Kontext-meny)

Kontextmenyn visas som en fast ruta fylld med snabbåtkomst till några

av programmen i Windows® 8.1 när du håller Start-knappen intryckt.

Snabbmenyn har också följande nedstängningsalternativ för din

bärbara dator: utloggning, viloläge, avstängning, omstart.

background image

E-manual för bärbar dator

59