ASUS ROG G751JL - Advanced options (Avancerade alternativ)

background image

Advanced options (Avancerade alternativ)

Använd Advanced options (Avancerade alternativ) för att utföra fler

felsökningsalternativ på den bärbara datorn.

Öppna funktionen under POST:

1.

Starta om den bärbara datorn och tryck på

under POST.

2.

Vänta tills Windows® har laddat skärmen Choose

an option (Välj ett alternativ) och tryck på

Troubleshoot (Felsök).

3.

Tryck på Advanced options (Avancerade

alternativ).

4.

På skärmen Advanced options (Avancerade

alternativ) väljer du det felsökningsalternativ du vill

utföra.

5.

Följ de efterföljande stegen för att slutföra

proceduren.

Använda återställning av systemavbildning

Under Advanced options (Avancerade alternativ) kan du använda

System Image Recovery (Återställning av systemavbildning) för att

återställa ditt system med hjälp av en speciell bildfil.

Öppna funktionen under POST:

1.

Starta om den bärbara datorn och tryck på

under POST.

2.

Vänta tills Windows® har laddat skärmen Choose

an option (Välj ett alternativ) och tryck på

Troubleshoot (Felsök).

3.

Tryck på Advanced options (Avancerade

alternativ).

background image

96

E-manual för bärbar dator

4.

På skärmen Advanced options (Avancerade

alternativ) väljer du System Image Recovery

(Återställning av systemavbildning).

5.

Välj ett konto som du vill återställa med hjälp av en

systemavbildningsfil.

6.

Ange kontots lösenord och tryck på Continue

(Fortsätt).

7. Välj

Use the latest available system image

(Använd den senaste systemavbildningsfilen)

(rekommenderas), och tryck på Next (Nästa). Du

kan även välja Select a system image (Välj en

systemavbildning) om systemavbildningen finns

på en extern enhet eller DVD.

8.

Följ de efterföljande stegen för att slutföra

systemavbildningsproceduren.

OBS! Vi rekommenderar starkt att du regelbundet

säkerhetskopierar ditt system för att förhindra dataförlust

om den bärbara datorn upphör att fungera.

background image

E-manual för bärbar dator

97