ASUS ROG G751JL - การปิดแอพพ์

background image

การปิดแอพพ์

แทปด้านบนของแอปที่รันอยู่ค้างไว้

แล้วลากลงไปยังด้านล่างของหน้าจอเพื่อปิดแอป

1.

เลื่อนตัวชี้เมาส์ของคุณไปไว้ที่ด้านบนของแอพพ์ที่เปิดอยู่

จากนั้นรอให้ตัวชี้เปลี่ยนเป็นไอคอนรูปมือ

2.

ลากและปล่อยแอพพ์ไปไว้ยังด้านล่างของหน้าจอเพื่อปิดแอพพ์

จากหน้าจอแอพพ์ที่เปิดอยู่ กด

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

63

การเปิดหน้าจอแอปส์

เปิดหน้าจอแอพพ์โดยใช้หน้าจอทัชสกรีน ทัชแพด

หรือแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ